Mikroomomierz wysokiej dokładności do pomiaru obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych

SMO jest kompaktowym, wyposażonym w niezależne zasilanie przyrządem pomiarowym wysokiej dokładności służącym do wyznaczania rezystancji w zakresie μΩ. Miernik ten spełnia najwyższe wymagania w zakresie dokładności dzięki technologii 4-przewodowej i wysokim prądom pomiarowym sięgającym 100A. Ponadto SMO oferuje możliwość wyznaczania rezystancji uzwojeń transformatorów, silników i przekładników prądowych. Poza wysoką funkcjonalnością, niska waga - tylko 7kg oraz akumulatorowe zasilanie umożliwiają uniwersalne zastosowanie przyrządu.

Ocena stanu systemów styków

Regularne pomiary rezystancji styków pozwalają na dokładną ocenę stanu systemów styków. Pomiar statycznej rezystancji stykowej przyrządem SMO umożliwia wykrycie zbyt wysokich rezystancji styków (rezystancji przejścia) spowodowanych nieprawidłowymi połączeniami. Dzięki temu można z wyprzedzeniem podjąć działania konserwacyjne i zapobiec awariom.

Wyznaczanie rezystancji styków przy obustronnym uziemieniu

Dzięki równoległemu pomiarowi prądu doziemnego możliwe jest dokładne wyznaczenie rezystancji na stykach głównych wyłączników, zachowując uziemienie obustronne. System automatycznie uwzględnia prąd doziemny zarejestrowany za pomocą cęgów pomiarowych. Rozłączenie przewodu uziemiającego nie tylko oznaczałoby zwiększony nakład pracy, ale głównie zmniejszyłoby bezpieczeństwo wykonywania pomiarów.

Pomiary przy obciążeniach indukcyjnych

SMO został skonstruowany między innymi do pomiaru rezystancji przy istnieniu obciążeń indukcyjnych do 1000 henrów, jak np. w transformatorach WN, SN i NN oraz silnikach i przekładnikach prądowych. Specjalny algorytm zapewnia szybkie ładowanie i rozładowanie obciążeń indukcyjnych a zatem także krótki czas trwania pomiaru. Proces ładowania i rozładowania energii zgromadzonej w rdzeniu jest wyświetlany na wyświetlaczu. Ponadto miernik posiada funkcje chroniące przed wyładowaniem łukowym w chwili rozwierania przewodów prądowych.

Pomiar z kompensacją temperatury

Urządzenie SMO mierzy rezystancję z kompensacją temperatury. W tym celu czujnik rejestruje wartość temperatury w miejscu pomiaru, która jest następnie uwzględniana przy obliczaniu wartości rezystancji. W pamięci miernika zapisano bazę danych materiałów wraz z przypisanym im współczynnikami – bazę tę można dowolnie rozszerzać.

Łatwa i intuicyjna obsługa

Intuicyjna obsługa miernika oraz wyświetlanie parametrów testu zrealizowana jest na kolorowym wyświetlaczu 4,5“ wyposażonym w rezystancyjny panel dotykowy oraz przyciski funkcyjne. Ponadto ergonomiczne pokrętło nastawcze umożliwia szybkie i łatwe wybieranie nastaw, a zintegrowany, podświetlany pierścień stanowi dobrze widoczny wskaźnik statusu testu. Sygnały akustyczne dają dodatkową informację i potwierdzają zmiany nastaw.